Informacja podsumowująca gwarancję kontraktu n° EVT20171297.008 zagwarantowane przez Groupe Special Lines i Axeria Insurance Limited Progetta House, Level 2, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR4012, Malta.

LOCPLUS

UBEZPIECZENIE

W

RAZIE

ANULOWANIA

PM Conseil Assurances

Doradztwo i Pośrednictwo w ubezpieczeniach
1, rue du Languedoc
CS 45001
91222 Brétigny sur Orge Cédex.

Telefon : 01 60 84 75 45
Faks : 01 60 84 52 46
sls@pmconseil-assurances.fr
www.pmconseil.fr

________________________________________

R.C.Corbeil – Essonnes A 312 509 425 – Siret 312 509 425 00061 – Code APE 672 Z – Orias n°17002203
________________________________________

Ubezpieczenie gwarancji finansowych i odpowiedzialności zawodowej zgodnie z art. L.530.1 i L.530.2 Kodeksu Ubezpieczeń.
_________________________________________


Ten kontrakt jest reprezentowany przez Abonenta :

SKI PLANET
195 rue Emile Machet - Chalet La perdrix des neiges 73350 BOZEL

Telefon 04 79 22 15 68 - Faks 04 79 24 74 79

Jako obiekt gwarancji :

Definicja : Ubezpieczony zastrzega jest rezerwa torem pobytów, jego współmałżonek lub konkubent, jego krewni i potomstwo, zięciowie, córki, bracia, siostry i osoby wymienione lub wyznaczone.

GWARANCJA ANULOWANIA :
Zwrot całkowitej kwoty pobytu pomniejszony o składki ubezpieczeniowe i opłaty za rezerwację, w tym opłacone dodatkowe usługi, które ubezpieczony musi zapłacić w przypadku odwołania z powodu jednego z następujących zdarzeń :

W PRZYPADKU PRZERWANIA POBYTU LUB OPÓŹNIONEGO PRZYJAZDU :

Zwrot kosztów pobytu i odszkodowanie zostaną obliczone proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu, w wyniku któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w gwarancji anulowania - & 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8.

SPECYFICZNE WSTRZYMANIA ANULOWANIA :

Uzgodniono, że gwarancja nie może być nabyta w okolicznościach opisanych poniżej :

Choroba lub wypadek, o których ubezpieczony jest świadomy w momencie rezerwacji, w wyniku leczenia w ciągu miesiąca poprzedzającego datę dokonania rezerwacji.
Ciąża z wyjątkiem wszelkich powikłań z nią związanych, poronienia, porodu i okresie poporodowym.
W przypadku zabiegów termalnych, które wymagają leczenia estetycznego (z wyjątkiem wypadku lub choroby) leczenia choroby psychiatrycznej lub psychoterapeutycznej, w tym depresji.

Choroby lub wypadku spowodowanym alkoholizmem, pijaństwem, zażywaniem leków, narkotyków, środków odurzających nie przepisanych przez lekarza.

Wypadek spowodowany uprawianiem sportów : lotnictwo, bobsleje, skeleton, wspinaczka, hokej na lodzie, sporty samochodowe, nurkowanie.

KOSZTY RATOWNICTWA, POSZUKIWANIA I TRANSPORTU :

Gwarancja udzielana jest tylko w przypadku zakupu i płatności za karnety narciarskie wyłącznie ze Ski Planet. Jeżeli ubezpieczony korzysta z uprawnionych serwisów i / lub upoważnionych do ewakuacji z powodu wypadku lub choroby wyłącznie na terenie narciarskim (stoki, off piste, kasy w promieniu 150m) zatwierdzonej przez ubezpieczającego, ubezpieczyciel zobowiązuje się do ponoszenia opłaty (barka, sanki, helikopter lub inne środki) między miejscem wypadku lub choroby i najbliższego punktu pomocy medycznej w tym koszty transportu do powrotu do miejsca zamieszkania w ośrodku (nie obejmuje kosztów transportu ubezpieczonego do jego głównego miejsca zamieszkania).

Wyjaśnia się, że gwarancja kosztów ratownictwa ma zastosowanie dla ubezpieczonego ze sprzętem lub bez sprzętu narciarskiego w ośrodku narciarskim. Jeżeli ubezpieczony posiada wszystkie dowody jego ewakuacji (oryginalny karnet narciarski, zaświadczenie lekarskie, fakturę za ewakuację, potwierdzenie ubezpieczenia...), Ubezpieczyciel zobowiązuje się zapłacić do Skarbu Państwa lub administracji koszty i operacje wykonywane przez specjalistów którzy zawarli umowy z ubezpieczycielem lub Gwarantem (obsługa stoków, pogotowie ratunkowe ...), zgodnie z postanowieniami powyższej umowy. W przeciwnym wypadku, Ubezpieczony będzie zobowiązany do uregulowania kwoty w Skarbie Państwa lub administracji. Franszyza w wysokości 77€ , która zawsze jest odjęta, zostanie dodatkowo naliczona.

Limit gwarancji :
· We Francji ...................... wysokość pobranych opłat
· Poza Francją .................. 15 000 €

PRZEKAZANIE KONTRAKTU :

Ubezpieczyciel jest zobowiązany przez pełny tekst kontraktu, tekst jest dostępny do konsultacji u ubezpieczyciela.